RFID Lojistik Yönetimi

Lojistik yönetiminde, doğru ürünün doğru zamanda doğru müşteriye ulaştırılabilmesi hayati önem taşımaktadır.

RFID teknolojisi, Lojistik süreçlerinde mal kabul, sevkiyat, stok yönetimi ve depolama gibi tüm faaliyetlerin planlı ve uyum içerisinde gerçekleşmesini garantilemektedir. Operasyondan doğru verilerin anlık akışı ile yönetime güçlü bir karar desteği sağlar. Bu sayede daha planlı hareket edilmesine ve stratejik kararlar alınmasına olanak tanır. Ürünün mal kabul, depolama ve dağılım aşamalarında RFID etiketler kullanılarak palet/ kap/ nesne bazında eşsiz kimlikler ile takibi, ürün izlenebilirliğini arttırarak hata oranlarını minimize etmektedir. RFID çözümleri, doğru ve hızlı çalışan uygulamalar ile iş gücü maliyetlerini düşürürken insan gücüne olan bağımlılığı ciddi oranda azaltmaktadır. Depolar için en fazla efor kaybına neden olan sayım ve arama bulma konularında günler haftalar süren işlemleri saatler ve dakikalara indirmenizi sağlar. RFID teknolojisini depo operasyonlarını yönetmek için kullanan markalar stok doğruluğunda önemli artışlar elde etmektedir. Nakliye ve teslimat aşamalarında sunulan çözümler kontrolün en zayıf olduğu noktalarda ihtiyaç duyulan verilere hızlıca ulaşılmasını mümkün kılar. Yakın zamanda barkodun karmaşık süreçlerin takibinde yetersiz kalması, işçilik maliyetleri ve veri kapasitesi problemleri nedeniyle RFID’nin lojistik sektöründe barkodun yerini alacağı ön görülmektedir.

Lojistik süreçlerinde RFID teknolojisinin kullanımı;

 

  • İş yükünün azalmasıyla operasyon kapasitesi ve kalitesinin artmasına,
  • Depolama sahası içerisinde stok bilgilerinin hatasız olarak sisteme girilmesine,
  • Yükleme ve sevkiyat hatalarının önlenmesine,
  • Barkod okuma ve sayım için oluşan zaman ve personel kayıplarının azaltılmasına,
  • Raf ve depo düzeninde daha doğru stok takibi ile depo sayımlılarının kolay ve hızlı bir biçimde yapılmasına,
  • Ürünlerin dağıtım zinciri içerisinde doğrudan izlenebilirliğinin sağlanmasına.
  • Ürünlere verilen eşsiz kimlikler ile taklit ve gri marketin önüne geçilmesine,imkan sunmaktadır.