Bereket Döner Et Ürünlarini RFID İle Takip Ediyor

Türk şirketi Bereket Döner paletlere yüklenenürünlerin kapılardan geçerken etiketlerin okunması hırsızlığa karşıgüvenlik sağlarken, müşteriye gönderilmeden önce tartılan mallarıizlemek için EPC Gen 2RFID teknolojisinikullanıyor.
Türkiye’nin en büyük dondurulmuş ve tüketime hazır et ürünleri üreticisi olan Bereket Döner, tartılıp paletlere yüklenip müşterilere sevke hazır ürünlerinin takibinde RFID kullanmaktadır. Et, pişmiş, terbiyeli, kesme, kutulu ve restorana sevke hazır dondurulmuş ürün üreticilerinin %90’ı İstanbul’da bulunur.
RFIDEnabledSolutions(RES) tarafından sağlananbir RFID sistemisayesinde, şirketotomatikolarak hangi ürününhangi kutudaolduğunu bilebilir. Bu sadece tartılan ve sevke hazır etin görünürlüğü değil, hangi müşterinin siparişinin hazır olduğu ve kapılara yerleştirilen RFID okuyucular sayesinde satılmadan çıkış yapan etlere karşıda önlem olmuştur. Bu şekilde potansiyel bir hırsızlık öncesi sistem bir uyarı vermektedir.
RES kurucularından, başkan ve CEO “Neco Can” sistemi şöyle açıklıyor. Dönerleri streçle sararken araya RFID etiket yerleştirilir. Bereket Döner sisteminde bulunan AIMS yazılımı ile yönetilir ve aynı zamanda tartı istasyonunda ve kapıda bir okuyucu bulunur. Bereket Döner ilk olarak etleri -40 derecede şoklar ve streçe sarar. Etler daha sonra siparişlere göre hazırlanmak için başka bir -18 derece olan başka bir dondurucuya taşınır ve orada kutulanır.

Bir siparişalındıktan sonra, dondurucuya kaldırılan etgenellikle 4 ve70kilogramarasında çeşitli ağırlıklarda tartılır ve hazırlanır. Şirket sadece stok miktarı, kilo ve üretim tarihini bilebiliyordu. Bunuda kutunun dışına yapıştırdığı basılı barkodu okutarak öğreniyordu. Bu okuma işlem aşırı zaman alıyordu. Ürün dondurucu dışında okutulduğu için, ürün uzun süre dışarıda kalıyordu. Buda bazı ürünlerde bozulma meydana getiriyordu. Ayrıca üretim tesisinde hırsızlığa karşı hiçbir koruma yoktu.
Bereket Döner için çok kuvvetli bir RFID etiket kullanmak gerekiyordu. Çünkü çok yüksek soğukluklara dayanıklı olmalıydı. Etler dondurucuya girmeden önce etiket yerleştirilip okutulmalıydı. Çok iyi yerleştirilmeliydi ki, etiketler görülüp kolayca sökülüp hırsızlık olmamalıydı.

RES sistemi ile, etişlendikten sonra streçesarılırken ilk kattan sonra bir AlienTechnologyALN-9654 GUltra(UHF) EPCGen 2pasif RFIDetiketiuygulanır ve birçok kez sarılır. Böylece etiketi kesme ve ambalajı yırtma ve etin satılamaz olması mümkün değildir.
Birişçikoli önündekiRFID etiketinin seri numarası ile aynı olan barkodetiketini tarar, ayrıcaMotorolaXR400readeraracılığıylao andaokunur. RFID destekli envantervesiparişyönetimi sistemiID numarasını daha sonraetinmiktarıve üretimtarihi ile birlikte saklar.
Bir restoranbir siparişverdiğinde,bu sıraylayazılım ilebu bilgileripaylaşırşirketin SQLtabanlı yönetim sistemi, içinegirilir.Fabrikadaki işçilerürünlerialmak için sipariş fişini doldururve dondurucudaki et içeren kutuları belirli bir düzen içinde palete yükler. Et RFID okuyucu olan istasyonda tartılır. Ağırlıkları, üretim tarihleri ve diğer bilgileri ID numarası ile sistemde saklanır.

Başıboşçıkışları önlemek içinkapılarda her iki uçtabir anten bulunur ve etiketleriayrı ayrıokur. Kapılarda 2 adet Motorola FX7400 interrogator ve1 adet AlienTechnology ALR-9900+ model reader ve bunlara bağlı 4 adet Motorola AN400 anten bulunur.
Eğer RFID numaraları herhangi bir ürünle eşleşmiyor yada eksik bir öğe tespit edilirse, okuyucular ekrana bir uyarı gönderir. Çalışanlar bu uyarıyı dikkate alarak yükleme sırasında oluşan hatayı bulmaya çalışır. Bunun yanında bu sistemde kullanılan yazılım sipariş ürünlerinin kaç kilo olduğunu bilmekte ve yükleme esnasında bu kilodan farklı bir durum söz konusu ise de uyarı verir.
Şirket izinsiz çıkan etlerdeki kimlik numaralarını yakalamak için çıkış kapılarına Motorola XR400 reader ve anten koymuştur. Personeller yüklenen palete fazladan bir et kutusu koyduğunda sistem otomatik olarak onu ele verir.
Bereket Döner RFID sistemini kurmadan önce bir personelin yüklenecek paleti tartmak ve nakliye verilerini oluşturmak 3 ile 30 dakikasını alıyordu. RFID sisteminden sonra bu hiç zaman almamaktadır. Bereket Döner bu teknolojiyi sabah vardiyasında kullanmaktadır. Akşam vardiyasında ise bu teknolojiyi nasıl kullanacağı hakkında personeline eğitim vermektedir. Şirket bu yıl yaklaşık 450,000 adet kullandı.

RES yetkilisi Can’a göre, etiketler-40 derecelik soğutucuda çalışmazlar ancak daha sıcak olan bir dondurucuya -18 e gelince çalışırlar, buda Bereket Döner için bir sorun teşkil etmez.